Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30
THE UNCONFESSED 18:25 – 18:50 (40 λεπτά)
HOUR OF PENANCE 19:10 – 20:25 (75 λεπτά)
CARACH ANGREN 20:45 – 22:00 (75 λεπτά)
DARK FUNERAL 22:30 – 00:00 (90 λεπτά)