Δύο νέα live albums θα κυκλοφορήσουν οι Deep Purple στις 18 Σεπτεμβρίου από την earMusic.Πρόκειται για δύο, θα λέγαμε, αλληλένδετες κυκλοφορίες αφού η μεν πρώτη τιτλοφορείται “From The Setting Sun” (live από το Wacken 2013) ενώ η δεύτερη θα ονομάζεται “To The Rising Sun” (live από το Tokyo 2014). Και οι δύοα υτές κυκλοφορίες θα είναι διαθέσιμες σε διπλό CD + DVD, απλό DVD, Blu-Ray (Tokyo), Blu-Ray 3D (Wacken).