Η Wendy Dio ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μία μοντέρνα εκδοχή του Hear N’ Aid


-30 χρόνια μετά το αρχικό all-star project- και μάλιστα θα ηχογραφηθεί και ένα νέο κομμάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί στην επαν΄κεδοση του “Stars” σε CD/DVD.