Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε τις ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων:

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.00

DAGOBA: 19.30

VADER: 20.30

KREATOR: 22.00