Οι W.A.S.P. ανακοίνωσαν ότι ο αντικαταστάτης του Mike Dupke θα είναι ο drummerτου Yngwie Malmsteen, Patrick Johansson. Θυμίζουμε ότι ο Johansson είχε παίξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στους W.A.S.P. το 2006 όταν τότε είχε πάρει προσωρινά τη θέση του Stet Howland.