…τάδε έφη ο Vivian Campbell σε συνέντευξή του στη Calgary Heraldυπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι περισσότερα χρήματα χάνονται αυτές τις μέρες με το να ηχογραφείς ένα νέο δίσκο. “Το κάνουμε όμως για δύο λόγους: ο πρώτος είναι για εμάς τους ίδιους αφού πάνω από όλα είμαστε μουσικοί και θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί σαν μονάδα. Ο δεύτερός λόγος είναι για τους φανατικούς οπαδούς μας που θα αγοράσουν το δίσκο αν και γνωρίζουμε ότι πλέον δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το αγοραστικό κοινό μας“…η δεύτερη παρατήρηση του Campbell είναι ολόσωστη. Όσον αφορά την πρώτη, δεδομένου της επταετίας χωρίς νέο υλικό…ε, δεν το λες και δημιουργική (ή καλύτερα παραγωγική) μονάδα!