Με ανακοίνωση τους οι W.A.S.P. γνωστοποίησαν την ακύρωση της προγραμματισμένης περιοδείας τους στη Νότια Αμερικήλόγω αδυναμίας σωστής επικοινωνίας με τους τοπικούς διοργανωτές οι οποίοι δεν τους εξασφάλισαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για έκδοση visa.