ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ UP THE HAMMERS XI

0

Παρασκευή 26/2

Virgin Steele 22:15 – 23:45
Lethal 20:25 – 21:55
Vardis 19:05 – 20:10
Ironsword 18:00 – 18:50
Tempest 17:00 – 17:45
Sacral Rage 16:00 – 16:45
Seven Sisters 15:00 -15:45

Doors open 14:30

Σάββατο 27/2

Heathens from the north 22:20 – 23:40
Heir apparent 20:25 – 22:00
Ruthless 19:05 – 20:10
Below 18:00 – 18:50
Etrus Grave 17:00 – 17:45
Solitary Sabred 16:00 – 16:45
Endomain 15:00 -15:45

Signing Session Eddy malm – Styrbjorn Wahlquist 14:30
Doors open 14:20