Ακολουθούν οι νέες ανανεωμένες ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων για το

ROCKWAVE FESTIVAL 2017
30 IOYNIOY

VIBE STAGE

GODSLEEP 17:15-17:45
BAZOOKA 18:15- 19:00

1000MODS 21:45-23:00

TERRA STAGE

INNER WISH 19:15-2015

NIGHTSTALKER 20:30-21:40

ROTTING CHRIST 23:05- 00:30

Θα λειτουργήσει μόνο η ανατολική πύλη για την είσοδο του κοινού