Σε εγχείρηση τριπλού ή ακόμη και τετραπλού bypass θα υποβληθεί ο Blaze Bayley ύστερα από την καρδιακή προσβολή που υπέστη σπίτι του στις 25 Μαρτίου. Τα νέα έγιναν γνωστά από την επίσημη σελίδα του πρώην τραγουδιστή των Maiden, και πιο συγκεκριμένα από τους Chris & Mark Appleton (Blaze Bayley Band, Absolva) οι οποίοι επισκέφτηκαν τον Blaze και τον βρήκαν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της εγχείρησης αλλά όλοι μας οφείλουμε να στηρίξουμε όσο γίνεται τον Blaze στα μεγάλα οικονομικά ιατρικά έξοδα. Επισκεφτείτε το επίσημο webshop ή ακόμη και το επίσημο ελληνικό fan club για περισσότερες πληροφορίες.