Χώρισαν οι δρόμοι των Hail of Bullets με τον τραγουδιστή τους Martin Van Drunenκαθώς σύμφωνα με ανακοίνωση των Ολλανδών deathsters “υπάρχουν αγεφύρωτες προσωπικές διαφορές που καθιστούν αδύνατη τη συνεργασία μαζί του”. Το δυσάρεστο της όλης υπόθεσης είναι ότι θα ακυρωθούν οι υπόλοιπες προγραμματισμ΄νες συναυλίες μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Van Drunen.