…αυτό δήλωσε ο Stephen Pearcy όταν ρωτήθηκε για το που θα κινείται το νέο album των Ratt σε σχέση με το τελευταίο album των Αμερικανώ, το “Infestation”. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη φορά θα συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση και στην παραγωγή ο Juan Croucier ο οποίος -σύμφωνα με τον Pearcy- αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της αρχικής τριάδας-πυρήνα των Ratt (Pearcy/DeMartini/Croucier).