Το συγκρότημα του Jake E. Lee, οι Red Dragon Cartel, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του

με τον τραγουδιστή Darren James Smith ανακοινώντας παράλληλα την πρόσληψη του Michael Beck. Το…διαζύγιο βγήκε κοινή συναινέσει.